Weetjes over de Sint Maartenstocht

Het verhaal over Sint Maarten

Het oorspronkelijke verhaal van  Sint Maarten speelt zich af in Frankrijk. Hij werd in 316 geboren in Hongarije en opgevoed in de Italiaanse stad Pavia. Zijn vader was Romeins militair en zoals in die tijd gebruikelijk in adellijke riddergeslachten nam Maarten het beroep van zijn vader over en werd op zijn 15e jaar tot ridder geslagen. Hij deed dienst in het Romeinse leger en ontmoette voor de stadspoort van Amiens een bedelaar. Het was bitter koud en hij gaf hem de helft van zijn mantel. Volgens de legende was de bedelaar Christus zelf.

Martinus ging op den duur uit het leger, liet zich dopen en leidde het leven van een kluizenaar. In het dorpje Marmontier bouwde Martinus een klooster, waar hij met 80 monniken ging wonen. Hij werd later bisschop en stierf op 8 november 397. Sint Maarten werd de man van samen delen en een licht proberen te zijn voor de mensen om je heen.

Sint Maarten patroon van Voorburg

Sint Maarten is al heel lang een bekende in Voorburg. In 960 na Chr. was er al een kapelletje in de oude dorpskern, later werd deze vervangen door een kerk die de naam Martinikerk kreeg. In 1530 ging deze kerk over in Hervormde handen en kreeg de naam Oude Kerk.


Op het aan de Vliet gelegen landgoed "Bijvliet" was van 1654-1842 een "schuilkerk" ingericht. Ongeveer op dezelfde plek aan het Oosteinde werd in 1893 de huidige Martinuskerk met zijn hoge spitse toren ingezegend. St. Maarten is de patroon van Voorburg. We komen zijn naam tegen in o.a. de kerken Oude of Martini Kerk, Sint Martinus kerk, Sint Martinuslaan, de Scoutinggroep Sint Maarten-Hildegard, Woningbouwvereniging Sint Maarten, de Mantel (van Sint Maarten), de Panden (van de mantel), St. Maartensschool en Maartens College.

Lampionoptocht

11 November is de dag … . . . .      Sinds 1950 wordt de naamdag van St. Maarten op 11 november in Voorburg gevierd met een de jaarlijkse traditionele Sint Maarten lampionoptocht. Dit jaar voor de 68 ste keer. Om 18.30 uur vertrekt de stoet van Oosteinde / ingang Vlietwijck door een aantal straten in Voorburg. 2 Muziekkorpsen, politie, Rode Kruis eerste hulp verleners begeleiden de optocht. Omstreeks 19.00 uur aankomst bij de Sint Martinuskerk aan het Oosteinde.


Hier verschijnt Sint Maarten als Romeins ridder op het bordes boven in de toren en worden er Sint Maarten liedjes gezongen. Naar beneden gekomen wordt Sint Maarten op het voorplein welkom geheten door de Burgemeester van Leidschendam-Voorburg en krijgen de kinderen van hem een appeltje. Ook zijn er  prijsjes voor de 10 mooiste lampionnen 


Wij verwachten weer veel deelnemers bij deze traditionele gebeurtenis, u bent van harte uitgenodigd. 


Voor en na de tocht door een aantal straten van Voorburg kunnen de kinderen nog langs de huizen gaan om Sint Maartenliedjes te zingen en daarvoor snoep te ontvangen. Gebruikelijk is dat bij de huizen waar een lichtje brandt hiervoor kan worden aangebeld. Laat een lichtje branden.Sint Maarten - met Lego!

Het verhaal van Sint Maarten uitgelegd in een minuutje!